معرفی کتاب – پپش درآمدی بر شالوده اقتصاد سیاسی: نفت، جنگ و جامعه جهانی

سامان نو ، نشریه پژوهش های سوسیالیستی

سامان نو ، نشریه پژوهش های سوسیالیستی

 

Cyrus Bina, A Prelude to the Foundation of Political economy: Oil, War, and Global Polity. New York and London: Palgrave Macmillan, 2013:

http://us.macmillan.com/apreludetothefoundationofpoliticaleconomy/CyrusBina

See larger image
See Hi-Res Jpeg image

پپش درآمدی بر شالوده اقتصاد سیاسی: نفت، جنگ و جامعه جهانی

نویسنده : سیروس بینا
ناشر: انتشارات پال گریو مک میلان
یپش درآمدی بر شالوده اقتصاد سیاسی: نفت ، جنگ و جامعه جهانی، تازه ترین کتاب سیروس بینا است که در فوریه 2013 توسط انتشارات معتبر پال گریو مک میلان منتشر شده است. کتاب حاضر، حاصل تداوم یابی نزدیک به چهل سال پژوهش توسط پروفسور سیروس بینا در اقتصاد سیاسی و بویژه در مورد جایگاه نفت دراقتصاد و سیاست جهانی است. از سیروس بینا تا کنون چندین کتاب توسط انتشارات مختلف به انگلیسی منتشر شده است. کتاب قبلی او با عنوان نفت: ماشین زمان- سفری در ورای اقتصاد خیال پردازانه ی نئوکلاسیک و سیاست های هراس انگیز در سال 2011 منتشر شد و نام سیروس بینا را یک بار دیگر در گستره پژوهش های اقتصاد سیاسی نفت برجسته کرد. سیروس بینا هم اکنون در کار تدوین فرهنگی سه جلدی با عنوان اقتصاد جهانی: انسکلوپدیا ی تجارت جهانی، سرمایه، مهارت کار، تکنولوژی و نوآوری است. سیروس بینا پروفسور ممتاز اقتصاد در دانشگاه مینسوتا در امریکا ست.
ناشر در معرفی کتاب جدید سیروس بینا چنین می نویسد:
در این کتاب، شالوده ی نظریه و استراتژی ای در باب اقتصاد و سیاست قرن بیست یکم پی افکنده شده که گستره اقتصاد، سیاست، روابط بین الملل و محیط زیست را به گونه ای اندام وار به هم پیوند می دهد. کتاب در غالب مفاهیم مشخص، رازهای نهفته نفت را با تاکید بر اهمیت محوری روابط اجتماعی سرمایه در جهان و در ارتباط با دو موضوع خطیر دنیای معاصر یعنی صلح جهانی و حفاظت از محیط زیست تشریج می کند. پیش آمدی بر شالوده اقتصاد سیاسی همچنین بر قطع بند ناف سیاست خارجی آمریکا از نفت تکیه می ورزد و بطور شفاف نشان می دهد که قدرت آمریکا، و نقش رهبری جهانی آن در جهان، توهمی بیش نیست. این کتاب، بیدارباشی است نسبت به واقعیت هشدار دهنده ای که ما اکنون در آن بسر می بریم.
سه ارزیابی از کتاب
جان ویکس، پروفسور ارشد اقتصاد در دانشگاه لندن در مورد این کتاب می نویسد: ” کتاب جدید پروفسور بینا، تولید و مبادله نفت را درمتن روابط جهانی گذاشته و این دو را به شرایط تغییر یابنده قدرت سیاسی در سطح بین المللی پیوند می دهد. لازم نیست که انسان متخصص باشد تا استدلاهای کتاب و اهمیت آنها را دریابد”.
چاک دیویس، پروفسور پژوهش های کارگری در دانشگاه ایندیانا درامریکا می نویسد:
“این کتاب، اثری است سترگ که هم در تجرید و هم در عمل، به طرزی متقاعد کننده نشان می دهد که جهان از سالهای 1970 به این سو، به مکانی دیگر تبدیل شده است و در نتیجه، آن را به همین گونه نیز باید درک کرد. از نگاه سیروس بینا، درک متداول از رقابت، امپریالیسم و هژمونی آمریکا، تاریخ مصرف اش به سر رسیده، و دستور العمل های سیاسی مانند “خودکفایی در انرژی” و “جنگ به خاطر نفت” گمراه کننده است. اگر کسی می خواهد که تاریخ نفت را بر متن توسعه سرمایه داری – با همه پی آمدهای اقتصادی و سیاسی آن- به درستی درک نماید، باید این کتاب را بخواند.
انور شیخ، پروفسور اقتصاد در مدرسه پژوهش های اجتماعی می نویسد:
سیروس بینا کارشناس برجسته در اقتصاد سیاسی،ژئوپولیتیک انرژی و تخاصمات منطقه ای است. او در این کتاب تحسین برانگیز، روایت جامعی را ارائه می دهد که درآن تاریخ نفت – ماده ای که منبع برکت برای عده ای و مایه عدم برکت برای عده ای دیگر است- بمثابه آئینه ای تمام نما برجسته می شود و نقادانه دوران پس از جنگ جهانی دوم را ارزیابی می کند. اهمیت کلیدی نفت (نفت کارتلی) در ابتدا در توازی با قدرت یابی آمریکا می باشد؛ اما متعاقب اوج گیری قدرت بین المللی آمریکا، بحران نفت، پیش درآمدی است که بحران سرمایه داری در کشور های پیش رفته را متبین نموده، و سیر نزولی قدرت آمریکا را با کارتل زدایی و جهانی شدن بخش نفت نشان می دهد. سیروس بینا استدلال می کند که ادعای فوکویاما مبنی بر” پایان تاریخ” را باید وارونه کرد: تاریخی که به پایان رسیده است، همانا تاریخ هژمونی آمریکاست، و این هژمونی که خود حاصل دخالتگری ها و چپاول گری های این کشور بوده، اکنون به پایان رسیده است”.
فهرست مطالب کتاب:
پیشگفتار
1- نفت در جهان و بحران جهانی شدن
2- دنیای مدرن نفت و اجاره نفت
3- اوپک: فراسوی کشمکش های سیاسی و رمانتیسم اقتصادی
4- جهانی شدن نفت
5- نفت و سرمایه: ” منطق” تاریخ و “منطق ” جغرافیا
6- جهانی شدن انرژی
7- جنگ، نفت، و معمای هژمونی

Bookmark the پیوند یکتا.

نظرات بسته شده است.