افسانه های بحران: نقطهٔ عطف جدید در تاریخ؟ هیلل تیکتین٬ برگردان: ایوب رحمانی٬ ویراستار: مرجان افتخاری

افسانه¬های بحران: نقطه¬ عطف جدید در تاریخ؟ هیلل تکتیتن منبع: نشریه کریتیک، شماره 57 اوت 2011 برگردان : ایوب رحمانی ویراستار: مرجان افتخاری پیشگفتار و … >>> … ادامه مطلب

سوداگران جدید

شرکت‌های چندملیتی جدید و کالاشده گی بخش عمومی  نویسنده: ارسلا هاو برگردان: میلاد مرادی ویراستار: ایوب رحمانی ارسلا هاو سردبیر نشریه‌ی “تشکل کار، کار وجهانی … >>> … ادامه مطلب