کتاب سرمایه٬ ماهیت اقتصاد ایران و مسئله عدالت اجتماعی – فریدا آفاری

کتاب سرمایه، ماهیت اقتصاد ایران و مسئله ی عدالت اجتماعی اغلب مفسران ایرانی در این مورد هم عقیده اند که جنبش های آزادیخواهانه در مصر … >>> … ادامه مطلب

سکسوالیته٬ از خود بیگانگی و سرمایه داری – شیلا مک گرگور٬ برگردان: باران راد٬ ویرستار: شادی امین

یادداشت مترجم یک روز قبل از آن که بهزاد به حال کما برود این مقاله را برایم فرستاد و خواست ببینم برای ترجمه مناسب است … >>> … ادامه مطلب

افسانه های بحران: نقطهٔ عطف جدید در تاریخ؟ هیلل تیکتین٬ برگردان: ایوب رحمانی٬ ویراستار: مرجان افتخاری

افسانه¬های بحران: نقطه¬ عطف جدید در تاریخ؟ هیلل تکتیتن منبع: نشریه کریتیک، شماره 57 اوت 2011 برگردان : ایوب رحمانی ویراستار: مرجان افتخاری پیشگفتار و … >>> … ادامه مطلب

بعد از توسعه گرایی و گلوبالیزاسیون چه؟ امانوئل والرشتاین٬ برگردان: لیلا دانش

بعد از توسعه گرایی و گلوبالیزاسیون چه؟ (1) امانوئل والرشتاین دانشگاه یل مترجم: لیلا دانش مقدمه¬ی متر جم: جهان سرمایه در کلاف سردرگمی از تناقضات … >>> … ادامه مطلب

راه غیر سرمایه داری. رونالد بارو٬ برگردان: سهراب معینی٬ ویراستار: علی اشرفی

راه غیر سرمایه داری* رودلف بارو مترجم: سهراب معینی ویراستار: علی اشرافی مسئله اصلی در این مبحث آن است که “اعتبار تز مارکس در مقدمه … >>> … ادامه مطلب

ایران کنونی: یک روزنامه سوسیال دموکرات. باقر مؤمنی

ایران کنونی یک روزنامه سوسیال دموکرات شناسنامه: 1ـاسم:ایران کنونی 2ـ محل انتشار: تهران، میدان مخبرالدوله 3ـ قطع:24،50 در35،50 4ـ تعداد صفحات: 8صفحه، گاهی که آگهی … >>> … ادامه مطلب

افسران آزاد و افسران کمونیست مصری: همکاری و برخوردها. توفیق آکلیماندو٬ برگردان: میلاد مرادی٬ ویراستار: باران راد

افسران آزاد و افسران کمونیست مصری: همکاری¬ها و برخوردها توفیق آکلیماندو برگردان: میلاد مرادی ویراستار: باران راد هدف این مقاله بررسی نقش افسران مارکسیست بین … >>> … ادامه مطلب

ضمیمه سامان نو. بخشی از کتاب تبارهای دولت استبدادی نوشتهٔ پری آندرسون ترجمهٔ حسن مرتضوی

بخشي از كتاب تبارهاي دولت استبدادي نوشته‌ي پري آندرسون، ترجمه‌ي حسن مرتضوي، انتشارات ثالث، تهران 1390، مطابق با صفحات651 ـ767 «شيوه‌ي توليد آسيايي» I مي‌دانيم … >>> … ادامه مطلب