سوداگران جدید

شرکت‌های چندملیتی جدید و کالاشده گی بخش عمومی  نویسنده: ارسلا هاو برگردان: میلاد مرادی ویراستار: ایوب رحمانی ارسلا هاو سردبیر نشریه‌ی “تشکل کار، کار وجهانی … >>> … ادامه مطلب