کتاب سرمایه٬ ماهیت اقتصاد ایران و مسئله عدالت اجتماعی – فریدا آفاری

کتاب سرمایه، ماهیت اقتصاد ایران و مسئله ی عدالت اجتماعی اغلب مفسران ایرانی در این مورد هم عقیده اند که جنبش های آزادیخواهانه در مصر … >>> … ادامه مطلب

سکسوالیته٬ از خود بیگانگی و سرمایه داری – شیلا مک گرگور٬ برگردان: باران راد٬ ویرستار: شادی امین

یادداشت مترجم یک روز قبل از آن که بهزاد به حال کما برود این مقاله را برایم فرستاد و خواست ببینم برای ترجمه مناسب است … >>> … ادامه مطلب

افسانه های بحران: نقطهٔ عطف جدید در تاریخ؟ هیلل تیکتین٬ برگردان: ایوب رحمانی٬ ویراستار: مرجان افتخاری

افسانه¬های بحران: نقطه¬ عطف جدید در تاریخ؟ هیلل تکتیتن منبع: نشریه کریتیک، شماره 57 اوت 2011 برگردان : ایوب رحمانی ویراستار: مرجان افتخاری پیشگفتار و … >>> … ادامه مطلب

بعد از توسعه گرایی و گلوبالیزاسیون چه؟ امانوئل والرشتاین٬ برگردان: لیلا دانش

بعد از توسعه گرایی و گلوبالیزاسیون چه؟ (1) امانوئل والرشتاین دانشگاه یل مترجم: لیلا دانش مقدمه¬ی متر جم: جهان سرمایه در کلاف سردرگمی از تناقضات … >>> … ادامه مطلب

راه غیر سرمایه داری. رونالد بارو٬ برگردان: سهراب معینی٬ ویراستار: علی اشرفی

راه غیر سرمایه داری* رودلف بارو مترجم: سهراب معینی ویراستار: علی اشرافی مسئله اصلی در این مبحث آن است که “اعتبار تز مارکس در مقدمه … >>> … ادامه مطلب